Contacts

SIA "Uzvara-Lauks"

Rekvizīti

SIA “Uzvara – Lauks”

Reg num. Nr. 43603008016
VAT reg. nr. LV43603008016
Uzvaras iela 2, Uzvara, Gailīšu pagasts
Bauskas novads, LV-3931

UNLALV2X

LV84UNLA0029000466720 (EUR)

Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Galvenais agronoms
Lietvede
Sēklu kaltes vadītājs
Galvenais inženieris
Noliktavas pārzinis